Để thuận tiện cho việc vận chuyển, theo dõi, thống kê… tất cả các đơn hàng của chúng tôi sẽ được lập hóa đơn. Bạn đọc có thể tham khảo các Điều kiện và điều khoản lập hóa đơn của chúng tôi.

Điều kiện và điều khoản lập hóa đơn

Khi khách hàng đặt hàng trên hệ thống website của chúng tôi, mặc định sẽ sinh ra 1 mã đơn hàng và các thông tin liên quan như: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, lưu ý giao hàng… theo căn cứ đó chúng tôi sẽ in ra 1 đơn được gọi là quá trình “lập hóa đơn” cho khách hàng.

Điều kiện để lập hóa đơn

  • Khách hàng phải đặt hàng Online
  • Sản phẩm phải được bán ra
  • Khách hàng thanh toán thành công

Điều khoản lập hóa đơn

  • Mỗi hóa đơn cho 1 đơn đặt hàng trên website là duy nhất
  • Hóa đơn trùng với thông tin sản phẩm đặt mua
  • Hóa đơn trùng với thông tin cá nhân khách hàng để nhận hàng
  • Hóa đơn phải được xác thực rằng khách hàng đặt mua thực sự

Lưu ý: Hoá đơn VAT yêu cầu khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin sau: Tên người mua hàng; Tên công ty/doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ công ty/doanh nghiệp; Số tài khoản công ty/doanh nghiệp (nếu có).

Trong hầu hết các đơn hàng chúng tôi đều gọi điện xác nhận với khách hàng về trạng thái đơn hàng của bạn. Một số trường hợp khác do cần tập trung xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ không liên hệ trước mà sử dụng thông tin đăng ký mua hàng của bạn để xử lý đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển.